Застраховка

За какъв срок се сключва застраховката гражданска отговорност?

Всеки собственик на МПС, с регистрация на превозното средство в България, е длъжен по закон да има валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Но за какъв срок се сключва тя, какви условия трябва да се спазват и как протича процесът? В тази статия ще разгледаме подробно тези въпроси.

Каква е валидността на сключената застраховка Гражданска отговорност?

Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се сключва за период от една година. Това означава, че след като сте сключили такава, тя ще бъде валидна през следващите 12 месеца. Но има и други важни условия по договора, с които е добре да сте запознати. Те са:

  • дата на влизане в сила – тя влиза в сила от датата, указана в полицата, която може да е различна от датата на сключване на застраховката;
  • изтичане – срокът на валидност изтича в края на деня на датата, указана като ден на изтичане;
  • продължителност на покритието – покритието продължава докато е валидна полицата;
  • падежи при договаряне на разсрочено плащане – когато по застрахователния договор е уговорено застрахователната премия да се заплаща на вноски.
  • прекратяване на валидността – може да бъде прекратена преди края ѝ по няколко причини – например, ако колата е извън експлоатация или е извършено прехвърляне на собствеността.

 

Срокът на валидност може да бъде удължен, като се сключи нова застраховка ако сте пропуснали плащане на вноска или на новия собственик. По този начин се гарантира непрекъснато покритие и се избягват възможни санкции за шофиране поради невалидна такава. Ако не знаете как да проверите тази информация, прочетете тук.

Стъпки при процеса по сключване

Процесът по сключването на „Гражданска отговорност“ обикновено включва следните стъпки:

  • Подготовка на необходимите документи

Необходими са документи за автомобила и лична карта.

  • Избор на застраховател

Решението за избор на застраховател се основава на предложената цена и условия.

  • Сключване на застраховка

Застрахователят, ще изготви документацията, която да подпишете. Плащането обикновено се извършва на място при подписване на договора или по банков път.

  • Получаване на застрахователна полица

Накрая ще получите застрахователна полица заедно със стикер, който трябва да залепите на предното стъкло и сертификат Зелена карта Полицата и сертификата трябва да ги носите със себе си винаги, когато шофирате. Към документацията се прилага и протокол за ПТП.

Покритието, обикновено включва обезщетение за щети, причинени на трети лица при пътно-транспортно произшествие, дължащо се на вината на застрахования водач. Това обезщетение може да покрие както материални щети, така и медицински разходи или други неимуществени вреди.

Наличието на „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е задължително по закон и е важна част от отговорното шофиране, което следва да имаме спрямо останалите участници в движението и не само.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *