Финанси

Кой има право да извършва счетоводни услуги?

Счетоводството е задължителен елемент от воденето на отчетност за финансите на едно предприятие. То включва завеждане на стопанските операции в хронологичен ред, касаещи приходите и разходите, съставяне на финансови отчети, плащане на данъци, приключване на счетоводната година и други важни действия, свързани с дейността на компанията.

За целта е необходимо собствениците на дадена фирма да се възползват от специализирани услуги. Кой може да извършва счетоводни услуги? Научете повече по темата от екипа на Polejanov.com.

Кой може да извършва счетоводни услуги?

Законът за счетоводството определя, че осъществяването на такива услуги може да се извършва както от физически лица, така и от юридически, като за целта е необходимо отношенията между двете страни да бъдат скрепени с договор.

Те трябва да разполагат с множество знания и умения в областта на счетоводството, за да гарантират коректна политика и отчетност, която проследява всички пера и завежда всички стопански операции, които водят до промяна във финансите на предприятието. За целта е необходимо завършено образование и опит на тази длъжност.

Единият вариант за фирмите е да се възползват от тези действия на място, като назначат счетоводител във фирмата, който да извършва своевременно всички необходими отчети, да работи със специализирани софтуери, да води заплатите и други. Тази практика е често срещана при по-големите фирми, чийто обем на документи е голям и изисква ежедневно водене на отчетност.

Вторият вариант, който е по-често срещан и предпочитан, е наемането на независимо предприятие, което да води документацията, да съставя отчети и да проследява финансовите резултати.

Има ли изисквания за счетоводните къщи, съставящи финансови отчети?

За да може една счетоводна къща да осъществява този тип услуги, като съставяне на финансови отчети и приключване на годината по отношение на счетоводството, трябва да отговаря на редица изисквания:

  • при регистрация на предприятието, в предмета на дейността следва да бъде посочено организиране на отчитане и съставяне на финансови отчети;
  • да бъде извършена регистрация по Търговския закон;
  • заетите в компанията трябва да бъдат неосъждани за престъпления, които са описани в първа глава от Наказателния кодекс;
  • завършеното образование, което притежават, трябва да отговаря на изискванията за извършване на този тип отчетност;
  • счетоводителите в компанията трябва да имат минимален стаж, който зависи от конкретната степен на завършено образование. За висше икономическо образование в областта на счетоводството, извършване на одит, стажът трябва да бъде 3 години за бакалавърска степен и 2 години за магистърска. За тези служители, които имат средно икономическо, годините стаж като счетоводител са най-високи – 8.

Това са основните изисквания, на които трябва да отговарят предприятието и работещите в него.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *