Финанси

Как се смятат проценти?

Процентите се смятат като дял от основната сума. Например, ако имате основна сума от 100 лева и желаете да сметнете 5% от тази сума, то трябва да умножите 100 с 5 и да разделите на 100 (за да намерите процента като дял). В този случай 5% от 100 лева са 5 лева.

Процентът се изчислява като:

основна сума * процент / 100.

Процентите могат да се изчисляват и по друг начин – по ануитетна схема. Това е метод, който се използва за изчисляване на пенсионни кредити, лизинг, ипотека и други кредитни операции. В този случай, ануитетната сума се изчислява като се разделя основната сума на кредита и годишната лихва на кредита и се умножава по количеството на месеците за връщане на кредита. Ануитетната сума съдържа и платеж към лихвата и към основната сума. Така всеки месец се възстановява еднакъв платеж, като се покрива и лихвата и основната сума, което позволява на кредитора да получава стабилна печалба и на кредитополучателя да се планира за месечните плащания.

Процентите се изчисляват в зависимост от ситуацията и контекста в който се използват. Един от начините е изчислението на годишна процентна ставка (APR), която е средната годишна лихва на кредит или депозит. Това включва и всички разходи, свързани с кредита или депозита, като комисионни, платежни обвинения и такси.

Друг начин е изчислението на еднократна процентна ставка (EIR) която е годишната лихва на кредита или депозита, която не включва допълнителните разходи и комисионни.

И последния начин е изчислението на дневна процентна ставка (DPR) която е годишната лихва на кредита или депозита разделена на 365 дни, което позволява да се сравнят кредитни продукти с различен период на връщане.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *